TEMEL DEĞERLERİMİZ

Uteskon Konfederasyonu; İş Stratejilerini, İş Ahlakını, Kurum Kimliğini, Kamu Yararına Yürüttüğü Faaliyetlerini Kurum Kültürü olarak değerlendirmiş ve değişmez Temel Değerlerini oluşturmuştur. Bu Temel Değerler, günün koşullarına göre iyi yönde geliştirilmekte ve yönetilmektedir. Bu Kültüre, üyeleri, proje ortakları ve tüm çalışanları sahip çıkmaktadır.

Kurum Kültürü, yaşanmış kişisel tecrübelerden ve kurum geçmişinden faydalanılarak Evrensel Temel Değerlerin ışığı altında oluşturulmuştur.

Kurum Kültürü Olarak Benimsediği Temel Değerler:

 • Gelenek ve Göreneklerine Saygılı, Milli ve Manevi Değerlere Bağlıdır.
 • İlişkilerinde Önce “İnsan” ve “Hizmet İlkesini Benimser.
 • Toplum, Kişi ve Ülke Haklarına Saygılıdır.
 • Haksız Rekabet ve Haksız Kazanç Sağlayacak Faaliyetlerden Kaçınır.
 • Yasalara Uyar, Vergisini Öder, Haklarını ve Sorumluluklarını Titizlikle Takip Eder ve Yerine Getirir.
 • Üyelerinin, Proje Ortaklarının Mesleki Eğitimine ve Kişisel Gelişimine Önem Verir, Haklarını Korur.
 • İşinde ve Faaliyetlerinde Siyasi Görüş, İnanç, Irk ve Cinsiyet Ayırımı Yapmaz.
 • Rüşvetin ve Kişisel Menfaatlerin Her Türüne Karşıdır.
 • İnsanı, Doğayı ve Çevreyi Korur ve Geliştirir.

 

VİZYONUMUZ

Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Oluşturduğumuz Kalite Politikamız ve EFQM Mükemmellik Modeli Işığında geliştirdiğimiz Yönetim ve Proje Stratejilerimiz ile Planladığımız ve Yürüttüğümüz tüm Faaliyetlerde Yenilikçi ve Saygın Kurum Olmaktır. Yurt İçi ve Yurt Dışı Projelerde, Ülkelerin ve Toplumların Tercihlerinde Öncelikli Olmaktır. Ortaklarımız, Üyelerimiz, Çalışanlarımız, paydaşlarımız ile Öğrenen Organizasyonlar Kurmak; Güvenilir, Verimli, Karlı ve Sonuca Odaklı Bir Yapı Oluşturmak Bunun Sürekliliğini Sağlamaktır.


 

MİSYONUMUZ

 

Uteskon, Bulunduğu Tüm Ülkelerde, Vizyonu Doğrultusunda Uzmanlaştığı Projelerde; Çağdaş, Güvenilir, Çevreye Duyarlı, İnsan Haklarına Saygılıdır. Kamu Yararına Güvenilir Projeler Üretir. Üyelerinin, Çalışanlarının ve Paydaşlarının Her Türlü Sosyal Hak ve Eğitim İhtiyacına Katkıda Bulunur. Toplumun Güvenini Kazanmayı ve Her bir Projesinde Güvenilirliğini Sürekli ve Tam Olarak Artırmayı Ortak Sorumluluk Anlayışı İçerisinde Kabullenen, Yenilikçi ve Kendini Geliştiren Ortamlar Oluşturan Bir Kurum Olmayı Misyon Olarak Üstlenmiştir.

.


 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konularında Faaliyetler Üreten, Bağımlılıklar ile Mücadele Eden Uteskon, üstlendiği misyonu başarı ile uygulayabilmek için bir Kalite Politikası belirlemiş ve EFQM Mükemmellik Modeli Işığında sürekli denetlenen bir öğrenen organizasyon oluşturmuştur.

 

 • Tüm Uteskon Üyeleri; Toplumların ve Kişilerin sürekli mutlu, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda yaşamaları için ihtiyaçlara yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.
 • Öncelikle Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık hizmetlerine yardımcı olan kuruluşlardan başlayarak sektör oyuncularının her düzeyinde kalite bilincinin yerleşmesine destek vermek.
 • Sürekli kalite iyileştirme anlayışını benimsemek, bu amaçla teknolojik gelişimde yatırımla sürekliliği sağlamak.
 • Ülkelere ve Toplumlara faydalı ve verimli projeler sunmak, insan mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmak.
 • Üye ve Paydaşların kişisel gelişimlerine ve mesleki yeterliliklerini katkıda bulunmaktır.
 • Uluslararası Faaliyetlerde referans bir kurum olmak.
 • Giderek artan kaliteli proje, kaliteli çözüm anlayışımızı güvenlik şemsiyemiz altındaki tüm toplumlara zamanında ulaşmasını sağlamaktır.

.


 

ÇEVRE, İŞ VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Uteskon, Kamu Yararına Geliştirdiği Projeleri başarı ile sonuçlandırmak, üstlendiği misyonu başarı ile uygulayabilmek için EFQM Mükemmellik Modeli Işığında sürekli denetlenen bir öğrenen organizasyon oluşturmuştur.

 

 • Üreteceği Projelerde,  çevreye zarar vermeyen girdileri kullanarak insan ve çevre sağlığını korumaktır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde iş süreçlerini harfiyen uygulamaktır. Güvenliği ön planda tutmaktır.
 • Kurum olarak yasal mevzuatlara uymak.
 • Sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak.

.