Görevi Adı ve Soyadı Mesleği Cep Telefonu E-mail
Merkez Başkan
Merkez Başkan Yardımcısı
Marmara Başkan Hakkı KORKMAZ Gazeteci / Medya Sahibi 0532 261 46 40 hakkikorkmazz@gmail.com
Marmara Başkan Yardımcısı
Ege Başkan
Ege Başkan Yardımcısı
Akdeniz Başkan
Akdeniz Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ve konfederasyon tüzüğünde belirtilen kurallara uygun olarak, tüm faaliyet ve çalışmalarda Yönetim Kuruluna destek ve yardımcı olma, örf,  adet, gelenek ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında katkıda bulunma, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı girişimlerde bulunma amaçlarına yönelik olarak görevlerini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 • Basılı ve görsel medyayı bir araya getirecek, iyi ilişkiler kurmalarına, bireysel ve sosyal gelişimlerine destek verecek organizasyonlar düzenlemek,
 • Medya da yer alacak tanışma toplantıları düzenlemek
 • Medya aracılığı ile kaynaşmayı sağlamak,  yardımlaşma ve dayanışmasını temin etmek, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında, her türlü toplumsal, eğitsel çalışmalar yapmak,
 • Medya desteği ile kitleleri, muhtaç insanlarımıza yönelik maddi manevi destek sağlayacak faaliyetler konusunda motive etmek,
 • Düğün, nişan, şenlik ve cenaze etkinlik ve merasimler vesilesiyle daha büyük kitlelerle iletişim kurmak amacı ile medyayı kullanarak konfederasyonumuzun tanıtımını yapmak ve  konfederasyon ilişkilerini geliştirmek,
 • Medya desteği ile ilköğretim ve lise çağındaki gençlerin tespitini kadınlar aracılığıyla yaparak çocuk kulübüne ve gençler için oluşturulan çeşitli faaliyetlerini geniş kitlelere duyurarak kamuoyu oluşturmak,
 • El sanatları grubunu oluşturmak ve yıl sonu sergisini organize etmek, medya kanalı ile geniş kitleleri haberdar ve motive etmek,
 • Anneler günü, Kadınlar günü gibi önemli gün ve geceleri medya ile organize etmek,
 • 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi ilgili Başkan onayına sunmak ve onaylı çizelge doğrultusunda etkinlikleri sürdürmek,
 • Faaliyetlerine dair raporları ilgili Başkana periyodik zamanlarda sunmak,
 • Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda ilgili Başkana sunmak,
 • Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde eş güdümle bütün kollarla çalışmalara katılmak,
 • Konfederasyonumuzun topluma tanıtımı ve yeni üyeler kazandırmak için planlı ekip çalışması yaparak Yönetim Kuruluna yardımcı olmak,
 • Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal problemlerine yönelik, modern çağa uygun eğitim almalarını sağlamak, bu maksatla kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek, medya kanalı ile geniş kitleleri motive ederek destek olmalarını motive etmek,
 • Birlik ve beraberlik şuuru içinde, benzer amaçlar güden STK' lar ile dayanışma içinde bulunarak güç birliği yapmak,
 • Hasta,  yaşlı, düşkün ve bakıma muhtaç olanları tespit edip yardımcı olmak,
 • Medya desteği ile, ekonomik bakımdan zorluk yaşayan kadınlarımızın mesleki eğitim almalarını sağlamak, kişisel girişimlerini teşvik etmek, istihdamlarını temin etmek,
 • Kadınlarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve aile bütçesine katkı sağlamaları için, hobi, ev ekonomisi, kişisel gelişim vs. faaliyette bulunmak, basılı ve görsel basında yayımlanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimize manevi destekte bulunarak, kültürümüze uygun başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlamak,