Görevi Adı ve Soyadı Mesleği Cep Telefonu E-mail
Merkez Başkan
Merkez Başkan Yardımcısı
Marmara Başkan Derya BİÇER Dil Tarih / Tiyatro 0543 251 78 39 deryabicer66@gmail.com
Marmara Başkan Yardımcısı Zeynep KAYA
Ege Başkan
Ege Başkan Yardımcısı
Akdeniz Başkan
Akdeniz Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ve konfederasyon tüzüğünde belirtilen kurallara uygun olarak, tüm faaliyet ve çalışmalarda Yönetim Kuruluna destek ve yardımcı olma, örf,  adet, gelenek ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında katkıda bulunma, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı girişimlerde bulunma amaçlarına yönelik olarak görevlerini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 • Her yaştan kadınları bir araya getirecek, iyi ilişkiler kurmalarına, bireysel ve sosyal gelişimlerine destek verecek organizasyonlar düzenlemek,
 • Tanışma toplantıları düzenlemek
 • Kadınlarımız ve gençlerimiz arasında kaynaşmayı sağlamak,  yardımlaşma ve dayanışmasını temin etmek, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında, her türlü toplumsal, eğitsel çalışmalar yapmak,
 • Bir fon oluşturularak, muhtaç kadınlarımıza maddi manevi destek sağlayarak katkıda bulunmak,
 • Düğün, nişan, şenlik ve cenaze etkinlik ve merasimler vesilesiyle daha büyük kitlelerle iletişim kurarak konfederasyonumuzun tanıtımını yapmak ve  konfederasyon ilişkilerini geliştirmek,
 • İlköğretim ve lise çağındaki gençlerin tespitini kadınlar aracılığıyla yaparak çocuk kulübüne ve gençler için oluşturulan çeşitli faaliyetlere yönlendirmek,
 • El sanatları grubunu oluşturmak ve yıl sonu sergisini organize etmek,
 • Anneler günü, Kadınlar günü gibi önemli gün ve geceleri organize etmek,
 • 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi ilgili Başkan onayına sunmak ve onaylı çizelge doğrultusunda etkinlikleri sürdürmek,
 • Faaliyetlerine dair raporları ilgili Başkana periyodik zamanlarda sunmak,
 • Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda ilgili Başkana sunmak,
 • Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde eş güdümle bütün kollarla çalışmalara katılmak,
 • Konfederasyonumuzun topluma tanıtımı ve yeni üyeler kazandırmak için planlı ekip çalışması yaparak Yönetim Kuruluna yardımcı olmak,
 • Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal problemlerine yönelik, modern çağa uygun eğitim almalarını sağlamak, bu maksatla kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek,
 • Birlik ve beraberlik şuuru içinde, benzer amaçlar güden STK' lar ile dayanışma içinde bulunarak güç birliği yapmak,
 • Hasta,  yaşlı, düşkün ve bakıma muhtaç olanları tespit edip yardımcı olmak,
 • Ekonomik bakımdan zorluk yaşayan kadınlarımızın mesleki eğitim almalarını sağlamak, kişisel girişimlerini teşvik etmek, istihdamlarını temin etmek,
 • Kadınlarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve aile bütçesine katkı sağlamaları için, hobi, ev ekonomisi, kişisel gelişim vs. faaliyette bulunmak,
 • Öğrencilerimize manevi destekte bulunarak, kültürümüze uygun başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlamak,