Görevi Adı ve Soyadı Mesleği Cep Telefonu E-mail
Merkez Başkan
Merkez Başkan Yardımcısı
Marmara Başkan
Marmara Başkan Yardımcısı
Ege Başkan
Ege Başkan Yardımcısı
Akdeniz Başkan
Akdeniz Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ve konfederasyon tüzüğünde belirtilen kurallara uygun olarak, tüm faaliyet ve çalışmalarda Yönetim Kuruluna destek ve yardımcı olma, örf,  adet, gelenek ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında katkıda bulunma, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı girişimlerde bulunma amaçlarına yönelik olarak görevlerini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 • Her yaştan insanları bir araya getirecek, iyi ilişkiler kurmalarına, bireysel ve sosyal gelişimlerine destek verecek organizasyonlar düzenlemek,
 • Tanışma toplantıları düzenlemek
 • Kadınlarımız ve gençlerimiz arasında uyuşturucu ve bağımlılıklar ile ilgili konularında bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler ile kaynaşmayı sağlamak,  yardımlaşma ve dayanışmasını temin etmek, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında, her türlü toplumsal, eğitsel çalışmalar yapmak,
 • Bir fon oluşturularak, muhtaç bağımlılılara maddi manevi destek sağlayarak katkıda bulunmak,
 • Düğün, nişan, şenlik ve cenaze etkinlik ve merasimler vesilesiyle daha büyük kitlelerle iletişim kurarak konfederasyonumuzun uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili faaliyetler konusunda tanıtımını yapmak ve  konfederasyon ilişkilerini geliştirmek,
 • İlköğretim ve lise çağındaki gençlerin tespitini kadınlar aracılığıyla yaparak çocuk kulübüne ve gençler için oluşturulan uyuşturucu ve bağımlılıklar ile ilgili çeşitli faaliyetlere yönlendirmek,
 • Uyuşturucu ve bağımlılık ile ilgili mücadelede el sanatları grupları oluşturmak ve yıl sonu sergisini organize etmek,
 • Uyuşturucu ve bağımlılık ile ilgili özel günlerde özel geceler organize etmek,
 • 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi ilgili Başkan onayına sunmak ve onaylı çizelge doğrultusunda etkinlikleri sürdürmek,
 • Faaliyetlerine dair raporları ilgili Başkana periyodik zamanlarda sunmak,
 • Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda ilgili Başkana sunmak,
 • Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde eş güdümle bütün kollarla çalışmalara katılmak,
 • Konfederasyonumuzun topluma tanıtımı ve yeni üyeler kazandırmak için planlı ekip çalışması yaparak Yönetim Kuruluna yardımcı olmak,
 • Uyuşturucu ve bağımlı kişiler ile ilgili ekonomik ve sosyal problemlerine yönelik, modern çağa uygun eğitim almalarını sağlamak, bu maksatla kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek,
 • Birlik ve beraberlik şuuru içinde, benzer amaçlar güden STK' lar ile dayanışma içinde bulunarak güç birliği yapmak,
 • Hasta,  yaşlı, düşkün ve bakıma muhtaç olanları tespit edip yardımcı olmak,
 • Ekonomik bakımdan zorluk yaşayan bağımlılara mesleki eğitim almalarını sağlamak, kişisel girişimlerini teşvik etmek, istihdamlarını temin etmek,
 • Kadınlarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve aile bütçesine katkı sağlamaları için, uyuşturucu ve bağımlılıklar ile ilgili faaliyetlerde katılımcı olmalarını teşvik ederek faaliyette bulunmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimize manevi destekte bulunarak, kültürümüze uygun başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlamak,