Görevi Adı ve Soyadı Mesleği Cep Telefonu E-mail
Merkez Başkan
Merkez Başkan Yardımcısı
Marmara Başkan Seda ÜLGEN Doktor 0532 427 87 22 xulgen@yahoo.com
Marmara Başkan Yardımcısı Yakup ALP Öğretmen 0533 517 05 00 yalp52@gmail.com
Ege Başkan
Ege Başkan Yardımcısı
Akdeniz Başkan
Akdeniz Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ve konfederasyon tüzüğünde belirtilen kurallara uygun olarak, tüm faaliyet ve çalışmalarda Yönetim Kuruluna destek ve yardımcı olma, örf,  adet, gelenek ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında katkıda bulunma, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı girişimlerde bulunma amaçlarına yönelik olarak görevlerini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 • Her yaştan mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine ihtiyaç duyan kişileri bir araya getirerek, iyi ilişkiler kurmalarına, bireysel ve sosyal gelişimlerine destek verecek organizasyonlar düzenlemek,
 • Tanışma toplantıları düzenlemek
 • Öncelikli olarak meslek edinmek isteyen veya kişisel gelişim eğitimi almak isteyen kadınlarımız ve gençlerimiz arasında kaynaşmayı sağlamak,  yardımlaşma ve dayanışmasını temin etmek, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında, her türlü toplumsal, eğitsel çalışmalar yapmak,
 • İlgili özel veya tüzel eğitim kurumları ile birliktelik sağlayarak, kadınlarımıza ve gençlerimize ücretsiz eğitim imkanı ile manevi destek sağlayarak katkıda bulunmak,
 • Ulusal ve uluslararası eğitim etkinlik ve merasimleri vesilesiyle daha büyük kitlelerle iletişim kurarak konfederasyonumuzun tanıtımını yapmak ve  konfederasyon ilişkilerini geliştirmek,
 • Orta öğretim çağındaki gençler ile kadınlarımızdan destek alarak, çocuk kulüpleri ve gençler için oluşturulan çeşitli eğitsel faaliyetlere yönlendirmek,
 • Mesleki el sanatları grubunu oluşturmak ve yıl sonu sergisini organize etmek,
 • Öğretmenler günü gibi önemli gün ve geceleri organize etmek,
 • 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi ilgili Başkan onayına sunmak ve onaylı çizelge doğrultusunda etkinlikleri sürdürmek,
 • Faaliyetlerine dair raporları ilgili Başkana periyodik zamanlarda sunmak,
 • Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda ilgili Başkana sunmak,
 • Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde eş güdümle bütün kollarla çalışmalara katılmak,
 • Konfederasyonumuzun topluma tanıtımı ve yeni üyeler kazandırmak için planlı ekip çalışması yaparak Yönetim Kuruluna yardımcı olmak,
 • Kadınlarımız ve gençlerimiz için ekonomik ve sosyal problemlerine yönelik, modern çağa uygun eğitim almalarını sağlamak, bu maksatla kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek,
 • Birlik ve beraberlik şuuru içinde, benzer amaçlar güden STK' lar ile dayanışma içinde bulunarak güç birliği yapmak,
 • Hasta, yaşlı, düşkün, bakıma muhtaç olanları tespit edip yardımcı olmak,
 • Ekonomik bakımdan zorluk yaşayan öncelikli olarak kadınlarımızın ve gençlerimizin mesleki eğitim almalarını sağlamak, kişisel girişimlerini teşvik etmek, istihdamlarını temin etmek,
 • Kadınlarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve aile bütçesine katkı sağlamaları için, hobi, ev ekonomisi, kişisel gelişim vs. faaliyette bulunmak,
 • Öğrencilerimize manevi destekte bulunarak, kültürümüze uygun başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlamak,