Görevi Adı ve Soyadı Mesleği Cep Telefonu E-mail
Merkez Başkan Zeki BALTA İş Adamı 0542 461 08 08
Merkez Başkan Yardımcısı
Marmara Başkan
Marmara Başkan Yardımcısı
Ege Başkan
Ege Başkan Yardımcısı
Akdeniz Başkan
Akdeniz Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ve konfederasyon tüzüğünde belirtilen kurallara uygun olarak, tüm faaliyet ve çalışmalarda Yönetim Kuruluna destek ve yardımcı olma, örf,  adet, gelenek ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında katkıda bulunma, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı girişimlerde bulunma amaçlarına yönelik olarak görevlerini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 • Tüm siyasi partiler ile bürokraside etkin ve yetkin olan kişileri bir araya getirecek, iyi ilişkiler kurmalarına, bireysel ve sosyal gelişimlerine destek verecek organizasyonlar düzenlemek,
 • Siyasiler ve bürokratlar ile ilgili tanışma toplantıları düzenlemek
 • Siyasetçi ve bürokratlarımızı arasında kaynaşmayı sağlamak,  yardımlaşma ve dayanışmasını temin etmek, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında, her türlü toplumsal, eğitsel çalışmalar yapmak,
 • Sosyal sorumluluk projeleri oluşturarak siyasetçi ve bürokratın projeyi onaylamasını temin etmek, maddi manevi desteklerini alarak katkıda bulunmalarını motive etmek,
 • Düğün, nişan, şenlik ve cenaze etkinlik ve merasimler vesilesiyle daha büyük siyasetçi ve bürokratla iletişim kurarak konfederasyonumuzun tanıtımını yapmak ve  konfederasyon ilişkilerini geliştirmek,
 • Özel ve önemli gün ve gecelerde siyasetçilerin ve bürokratların katılmalarını organize etmek,
 • 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi ilgili Başkan onayına sunmak ve onaylı çizelge doğrultusunda etkinlikleri sürdürmek,
 • Faaliyetlerine dair raporları ilgili Başkana periyodik zamanlarda sunmak,
 • Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda ilgili Başkana sunmak,
 • Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde eş güdümle bütün kollarla çalışmalara katılmak,
 • Konfederasyonumuzun topluma tanıtımı ve yeni üyeler kazandırmak için planlı ekip çalışması yaparak Yönetim Kuruluna yardımcı olmak,
 • Toplumun ekonomik ve sosyal problemlerine yönelik, modern çağa uygun eğitim almalarını sağlamak, bu maksatla siyasi ve bürokratlar ile işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek,
 • Birlik ve beraberlik şuuru içinde, benzer amaçlar güden STK' lar ile dayanışma içinde bulunarak güç birliği yapmak,
 • Hasta,  yaşlı, düşkün ve bakıma muhtaç olanları tespit edip siyasilerden ve bürokratlardan yardımcı olmalarını motive etmek,
 • Ekonomik bakımdan zorluk yaşayan insanımızın mesleki eğitim almalarını sağlamak, kişisel girişimlerini teşvik etmek, istihdamlarını temin etmek amacı ile projeler üretip siyasi ve bürokrasiyi projeye dahil etmek,
 • Kadınlarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve aile bütçesine katkı sağlamaları için, hobi, ev ekonomisi, kişisel gelişim vs. faaliyette bulunmalarını bu gibi çalışmalarda kesinlikle siyasilere ve bürokrasiye katkıda bulunma imkanı sağlamak,
 • Öğrencilerimize manevi destekte bulunarak, kültürümüze uygun başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlamak,