Uteskon Kurumsal Kimlik Rehberi, revize çalışmaları nedeni ile sürekli geliştirilmektedir.
Son hali 28.Eylül.2018 tarihinde bitecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz…


Sunum

Sayın Üyelerimiz ve Proje Ortaklarımız

UTESKON Konfederasyonu olarak, geliştirdiğimiz stratejiler doğrultusunda yaptığımız doğru hamlelerle ülkemizde güvenilir, dinamik ve örnek bir Sivil Toplum Örgütüne dönüştük ve uluslararası çalışmalarımızda kayda değer başarılar elde ettik. Güvenilirliğimizi her geçen gün pekiştirdiğimiz ve dünya hızında değiştiğimiz bu dönemde, UTESKON Konfederasyonunun markalaşması konusunda yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza da kaçınılmaz olarak ağırlık vermiş durumdayız.

UTESKON adının gücü, yaptığımız pek çok farklı faaliyetlerin başarısında da kuşkusuz en büyük etkenlerinden biri. Günümüzde, UTESKON Logosu, tüm kamuoyunun üye topluluğumuzla Kamu Yararına yaptığımız faaliyetler ile özdeşleştirdiği bir iletişim aracı haline dönüşmüştür.

UTESKON Konfederasyonu Kurumsal Kimlik Rehberi, hepimiz için bir değer ifade etmekte UTESKON logosunu geleceğe taşımak için ihtiyacımız olan yeni kullanım kurallarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmayla amacımız, UTESKON logosunun dengeli, tutarlı ve temsilciliklerimiz ile iletişimlerine olumlu katkı sağlayacak bir standart çerçevesinde kullanılmasını sağlamaktır.

Rehberde göreceğiniz kuralları ve uygulama örneklerini, hem üyelerimizden hem de fayda ürettiğimiz proje ortaklarından görüş alarak titizlikle oluşturduk. Dikkatinize sunduğumuz rehberimizi zaman ayırarak incelemenizi, UTESKON logosunu kullanmanız gereken zamanlarda mutlaka dönüp rehberin ilgili bölümünü referans almanızı ve ihtiyaç duyduğunuz her an Merkez Uteskon Strateji Geliştirme ve AR-GE Yöneticileri ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Kurumsal Kimlik Rehberimiz üstünde çalışırken, UTESKON olarak oluşturduğumuz güvenilirlik değerlerimizle ilgili de stratejik çalışmalar yaptık ve rehberde kısaca bu değerlere de yer verdik. UTESKON’ un ayrılmaz dört değerini güvenilirlik, iyimserlik, dayanışma ve farkındalık yaratmak olarak belirledik. Hâlihazırda bu değerler doğrultusunda sizlerin de desteğiyle başarılı işler yürütüyoruz ve yeni projelerle de güvenilir, iyimser, dayanışma ve farkındalık yaratma amaçları içinde, değer yaratan bir Sivil Toplum Kuruluşu olma algımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Kimlik rehberimizi, Genel Başkan Yardımcımız Kurumsal Yönetim Danışmanı & Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitim Uzmanı A.Ömer KARAŞEHİRLİ liderliğinde çalışarak özenle hazırladık. Hedefimiz, bu rehberin kalitesi kadar, doğru uygulanması ve sürekli olarak kullanılan bir başvuru kitabına dönüşmesidir. Bu çerçevede, rehberimizin verimli kullanımı konusunda, üyelerimiz ve proje ortaklarımızla bir araya gelecek ve gelişmesi yönünde iletişim toplantıları organize edeceğiz.

UTESKON Kurumsal Kimlik Rehberi yaşatılacak, gelişecek ve sizlerden gelen görüşler doğrultusunda büyümeye devam edecektir. Rehberle ilgili güncellemeleri üyelerimize ve proje ortaklarımıza mutlaka iletiyor olacağız. Tereddütte kaldığınız her konuyla ilgili Strateji Geliştirme ve AR-GE başkanlarımızla temasa geçebilirsiniz.

Saygı ve Sevgilerimizle,


 


İçindekiler

Bölüm 1

UTESKON Logosu 1 Sayfa
UTESKON Yazısı 2 Sayfa
UTESKON Logo Renkleri 3 Sayfa
UTESON Logo Ölçüleri 4 Sayfa
UTESKON Logosunun Farklı Zeminlerde Kullanımı 5 Sayfa
UTESKON Logosunun Fotoğraflarda Kullanımı 6 Sayfa
UTESKON Kurumsal Yazı Karakteri 7 Sayfa
Bölüm 2
UTESKON Kartvizit 8 Sayfa
UTESKON Antetli Kağıt 9 Sayfa
UTESKON Diplomat Zarf 10 Sayfa
UTESKON Faks Formu 11 Sayfa
UTESKON İç ve Dış Tabela Standardı 12 Sayfa

UTESKON Logosu

UTESKON Konfederasyonu logosu, “Uluslararası Ticaret Eğitim ve Sağlık” faaliyetlerinin baş harflerinden oluşmaktadır. 05.10.2016 yılında Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 38650 nolu yazısı ile dernek tüzüğü TMK’ nın 60. maddesine göre incelenmiş ve 10.10.2016 tarihinde tüzük tebliğ olunmuştur. UTESKON Logosu, Merkez Uteskon Yönetimi adına Taner Yılmaz tarafından tasarlanmış ve UTESKON Konfederasyonunu ana logosu kabul edilmiştir. Dünya sembolü, uluslararası olduğunu, (+) pozitif sembolü vizyonunu, oklar ise dünyayı kucaklamasını ifade etmektedir. UTESKON Logosu, rehberin ilerleyen sayfalarında görüleceği gibi blok halinde kullanılmaktadır.

 

Orjinal Uteskon Logosu (Renkli)

Beyaz Dişi Uteskon Logosu


UTESKON Yazısı 

Logo içerisinde kullanılan “UTESKON” ve  “ULUSLARARASI TİCARET EĞİTİM VE SAĞLIK KONFEDERASYONU” yazıları “Futura Md BT” fontu kullanılarak yazılmıştır.


UTESKON Logo Renkleri

Dünya sembolü rengi Mavi (Pantone 2925 C), UTESKON yazısı Lacivert (Pantone 288 C), ULUSLARARASI TİCARET EĞİTİM VE SAĞLIK yazısı ile oklar (Pantone 361 C) renkler dikkate alınmalı ve kesinlikle bu şekilde kullanılmalıdır.

Lacivert PMS CMYK RGB Wesafe RGB
Pantone 288 C C-100 R-20 143e8e
M-85 G-62
Y-0 B-142
K-12
Pantone 2925 C C-76 R-29 1d94d2
M-29 G-148
Y-0 B-210
K-0
Mavi PMS CMYK RGB Wesafe RGB
Yeşil PMS CMYK RGB Websafe RGB
Pantone 361 C C-77 R-46 2eb135
M-2 G-177
Y-100 B-53
K-0

UTESKON Logo Ölçüleri ve Güvenlik Alanı

Uteskon logo ölçüleri, En: Y Uzunluk: 2xY kadar olmalıdır. Kullanım yerlerinde etrafında bırakılması önerilen minimum güvenlik alanı X  kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir, böyle durumlarda eşit mesafe bırakılmasına mümkün olduğunca özen gösterilmelidir.

 

Minimum Logo Kullanım Ölçüsü

 


Uteskon Logosunun Farklı Zeminlerde Kullanımı

Uteskon Logosunun, farklı zeminlerde doğru kullanımları aşağıdaki gibidir. Uteskon Logosunun renginin ne olması
gerektiği, üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır. Okunaklılığın artırılması amacı ile logonun zemin rengi ile
kontrast olması gerekmektedir.


Uteskon Logosunun Fotoğraflarda Kullanımı

Uteskon logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu
kullanılmalıdır. Logonun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda dişi (beyaz) kullanılabilir.


Kurumsal Yazı Karakteri

Tüm evrak yazışmalarında kullanılan yazı karakteri “Calibri” dir. Türkçeye uyumlu ve okunaklı olan Calibri yazı karakteri iki tema yazım biçimindedir. Birincisi Calibri (Gövde) bunu yazı başlıklarında, ikincisi de Calibri (Light) dır ve metinlerde kullanılır.


Kartvizit

Boyut: 90 mm x 50 mm
Renk: Kart düz beyaz, kullanılan renkler Pantone (Renklere Bakınız) + Lacivert + Mavi + Yeşil + Siyah
Kağıt: 600 gr Çift Taraflı Bristol
Font: Calibri (Gövde) Light/Bold, 16-20 pt.
Çift Taraflı: Türkçe – İngilizce (Türkiye’ deki Yapılanma). Diğer ülkeler kendi lisanlarını tercih edeceklerdir.

 


Antetli Kağıt

Boyut: 210 mm x 297 mm
Renk: Logo Renkleri + Siyah
Kağıt: 80 gr 1. Hamur
Font: Calibri (Gövde) Bold 14 pt. Calibri (Light) 11 pt.

 Uteskon Antedli Kağıt İndirmek için Tıklayın


Antetli Devam Kağıdı

Boyut: 210 mm x 297 mm
Renk: Logo Renkleri + Siyah
Kağıt: 80 gr 1. Hamur
Font: Calibri (Light) 11 pt.

Antetli Kağıt yerleşim ölçüleri ile aynıdır.


Diplomat Zarf

Boyut: 240 mm x 110 mm
Renk: Logo Renkleri + Siyah
Kağıt: 110 gr 1. Hamur
Font: Calibri (Gövde) Reguler & Bold 14 pt.


Faks Formu

Boyut: 210 mm x 297 mm
Renk: Siyah (Logo dahil siyah kullanılır)
Kağıt: 80 gr 1. Hamur


UTESKON İç ve Dış Tabela Standardı