Konfederasyonun Amacı, Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Konfederasyonun Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanları

Uteskon, 15.08.2016 tarihinde 3 Federasyon ve 36 Derneğin bir araya gelmesiyle Ankara’ da kurulmuş güvenilir ve dinamik bir konfederasyondur. Uteskon’ un açılımı Uluslararası Ticaret, Eğitim, Sağlık Konfederasyonudur. Uyuşturucu ile mücadele Uteskon’ un ana hedeflerindendir. Kültür ve Sanat konularında ayrıca faaliyetler düzenler.

Bu amaçla; din, dil, ırk, cinsiyet ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm dünya ülkeleri ile ülkemiz arasındaki uluslararası kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi için fayda sağlayan projeleri üretir ve fiilen katılımcı olur.

Eğitim, Ticaret, Sağlık başta olmak üzere; Kültür, Sanat, Spor, Çevre, İletişim, Ulaşım, Tarım, Enerji, Turizm, Sanayi ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren dünyada ki Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, Kurum, Kuruluş ve Kişiler ile Kamu Yararına Faydalı faaliyetlere iştirak eder. Bu organizasyonlar ile birlikte araştırmalar yapar, projeler geliştirir ve uygular.

Eğitim faaliyetlerinde öncelikle, istihdama ve nitelikli insan kaynağının oluşmasına destek verir. Mesleki Yeterlilik Sistemine uygun meslek kursları düzenler, üretime nitelikli ara eleman kazandırır.

Meslek edindirme, dezavantajlı grupları istihdam etme ve topluma kazandırma projeleri yapar. Tüm dünya İnsanları ve ülkeleri arasında köprü görevi üstlenir.

Sosyal faaliyetlerde bulunur, yurtiçinde ve yurtdışında yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılar, insanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirir. Toplumların sosyoekonomik düzeyini yükseltmek için evrensel değerlerin korunmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunur.

Madde bağımlılığı günümüzde artan bir problemdir, bunun için tedavi süreçlerini, aile desteklerini, aile bilinçlendirme çalışmalarını takip eder, araştırmalar yapar, projeler geliştirir ve uygular.

Özetle, ülkemizde ve diğer ülkelerde üretime ve istihdama destek veren tüm kuruluşlar ile işbirliği yapar. Kültürel alanda faaliyetler düzenler ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunur.